Četl jsem a souhlasím.
Webová stránka využívá pouze krátkodobé - funkční cookies za účelem správné funkce webu. Bližší informace o ochraně osobních údajů GDPR k přečtení zde na vstupní straně.  
 
 
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pravidla poskytování služby


● Služba je poskytována pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“ uzavřené mezi uživatelem služby a jejím poskytovatelem.
Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, tj. setkání zástupce poskytovatele se zájemcem služby v bydlišti zájemce, příp. ve zdravotnických či jiných zařízeních ve sjednaném čase.

● Služba je poskytována v domácím prostředí, tj. obydlí uživatelů, dle obsahu a rozsahu dohodnutého mezi uživatelem a poskytovatelem.

● Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

● V průběhu poskytování služby dochází k jejímu hodnocení a případnou změnu potřeb oznámí uživatel nejlépe klíčovému pracovníkovi (sociálnímu pracovníkovi) nebo vedoucí, případně pečovatelce.

● Každý uživatel má právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby stejně jako na porušení zásad ochrany a zásad zpracování osobních údajů. Se způsobem řešení stížností je každý uživatel seznámen prostřednictvím formuláře, který je přílohou uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 

Aktuality

10.05.2019 Obdržení daru

Děkujeme firmě Autocentrum Kadeřávek za podporu činnosti obecně prospěšné společnosti.

25.02.2019 Seniorská obálka

Velký pomocník je tu. Seniorská obálka se zabydluje v našem městě Co je to Seniorská obálka, neboli I.C.E. KARTA?…

25.02.2019 Informační den o sociálních službách pro seniory

Dne 12.3.2019 od 12,00-18,00 hod se Život Hradec Králové, o. p. s. zúčastní informačního dne o sociálních službách…

Archiv aktualit

Fotogalerie

Kontakt

Život Hradec Králové, o. p. s.
třída Edvarda Beneše 1747/1
50012 Hradec Králové 12
e-mail:zivot.hk@seznam.cz
 
 
O společnosti | Novinky | Veřejný závazek | Pečovatelská služba | Tísňová péče | Fotogalerie | Výroční zprávy | Kontakt | Seniorská obálka